نمایش دادن همه 15 نتیجه

قبل از خرید لامپ چراغ عقب خودرو بخوانید :

لامپ فندقی LED

لامپ فندقی LED معمولا به جای لامپ فندقی فابریکی هالوژن در چراغ خطر خودرو ها نصب می شود شامل لامپ های دو کنتاکت ، تک کنتاکت ، دوحالته و ثابت می باشد.

لامپ فندقی دو کنتاکت

لامپ فندقی دوکنتاکت به جای لامپ چراغ ترمز فابریک تمامی خودروها قابل نصب است در این مدل لامپ ها موقع ترمز گرفتن کنتاکت دوم فعال شده که باعث می شود نور لامپ بیشتر شود تا راننده خودروی عقب متوجه ترمز گرفتن شما شود.

لامپ فندقی LED

لامپ فندقی تک کنتاکت

لامپ فندقی تک کنتاکت معمولا به جای لامپ راهنمای جلو و عقب و لامپ دنده عقب فابریک اکثر خودروها قابل نصب می باشد.

لامپ فندقی LED

لامپ فندقی چشمک زن

چراغ های ترمز خودرو نوعی اعلام هشدار برای راننده خودرو عقب به مفهوم کاهش سرعت یا توقف خودرو است و به همین دلیل باید بتواند به خوبی برای خودروهای پشتی جلب توجه کند، در لامپ های فابریکی با فشار دادن پدال ترمز نور لامپ بیشتر می شود و به اینصورت به خودروی عقبی هشدار داده می شود اما لامپ فندقی دو کنتاکت دوحالته هنگام ترمز گرفتن شروع به چشمک زدن می کند و در حالت عادی نور آن ثابت است.

لامپ فندقی LED