نمایش یک نتیجه

جاسیگاری خودرو

هم اکنون تعدادی از تولیدکنندگان اتومبیل زیر سیگاری یا جاسیگاری خودرو را به عنوان یک ویژگی استاندارد برای خودرو در نظر نمی گیرند و افراد سیگاری را با مشکل نداشتن زیرسیگاری مواجه می سازند، با وجود اینکه تعداد کمی از سرنشینان یک خودرو ممکن است سیگار بکشند اما هنوز نبود زیر سیگاری بسیاری از رانندگان و مسافران را بخاطر نبود مکانی مناسب برای دفع خاکستر سیگار دچار مشکل و دردسر می کند.

جاسیگاری خودرو

 

ضرورت خرید و استفاده از جاسیگاری خودر

خاکستر خارج شده از پنجره خودرو می تواند از پنجره عقب مجددا وارد ماشین شود و یا در عقزارهای خشک بریزد و موجب آتش سوزی گردد، بنابراین وجود یک زیرسیگاری استاندارد برای هر خودرو که در آن فردی سیگار می کشد امری ضروری است.

البته مدل های متنوع از جاسیگاری در بازار موجود است که علاوه بر کاربرد اصلی به عنوان وسیله ای برای تزئین داخل خودرو نیز مورد استفاده قرار میگیرند.