مطالب آموزشی

عدد لومن نشانگر چیست؟

لومن و لوکس

واحد روشنایی در درستگاه SI ، “لوکس” می باشد.
یک لوکس، شدت روشنایی حاصل از یک شمع در فاصله یک متری است. همچنین نور ماه کامل در آسمان بدون ابر نیز حدود یک لوکس می باشد.
“لومن” واحد اندازه گیری “مقدار نور” یک منبع نور است.

ارتباط لوکس و لومن

“لومن” واحد اندازه گیری “مقدار نور” یک منبع نور است. یک لوکس شدت نور، معادل یک لومن نور است که به یک متر مربع از سطح می تابد. پس اگر 1000 لومن نور بر روی یک متر مربع تابیده شود شدت روشنایی 1000 لوکس بدست می دهد. و اگر همان 1000 لومن بر روی 10 متر مربع تابانده شود شدت روشنایی 100  لوکس خواهد شد.

لامپ 100 وات معمولي حبابي 1250 لومن
لامپ 15 وات كم مصرف يا مهتابي 800 لومن
لامپ خياباني 100 وات سديم فشار بالا 9580 لومن
لامپ 1500 وات متال هاليد استاديوم 165،000 لومن
لامپ  7 وات LED مارك AEG 630 لومن

Related posts

Leave a Comment

*

code

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.